Bestämt att spelmonopolet skrotas och ersätts

Monopolet som härskat på spelmarknaden i flera decennier ska helt försvinna. Men vad exakt ska det ersättas med? Jo, ett spellicenssystem som ger alla spelaktörer samma villkor att finnas på marknaden.

 

Nu när spelmonopolet definitivt ska lägga ner – vad gäller då och kommer vi fortfarande att kunna spela på online casino för att försöka vinna pengar? Jo, då. Men nu måste alla spelbolag söka licens för att få utöva verksamhet i Sverige. Det gör det mer säkert för dig som spelkonsument och mer lönsamt för de företag som väljer att söka licensen.

Klart med spelmonopolets vara eller icke vara

I SVT går det att läsa det slutgiltiga beslutet: det svenska spelmonopolet försvinner. Och ersättningen är i stället ett licenssystem som ger alla spelbolag samma rättigheter och skyldigheter, där alla spel som finns på marknaden utan licens kommer att kriminaliseras och det med strängare påföljder än vad som tidigare varit aktuellt. En fördel med spellicens är enligt Svenska Dagbladet denna:

Frågan om spelskatten har varit på regeringens bord i ett årtionde – samtidigt som de utländska nätspelsbolagen, som har varit undantagna svensk skatt, har tagit marknadsandelar. Men nu är det alltså dags för dem att bidra till den svenska statskassan – Svenska Dagbladet

Man föreslår också att marknadsföring av spel ska vara måttfull och inte aggressiv. De som spelar på en sajt ska ange ett aktivt maxbelopp och få en varning när de närmar sig gränsen. Spel på kredit ska endast få ske begränsat och bonusar som lockbeten för de som spelar får bara användas en gång av spelbolagen. Skatten för spelbolagen blir på 18 procent på spelnettot och en spellicensavgift ska tas ut av spelbolagen. Mer om detta här.