Spelberoende får mer hjälp

Spelberoende är ett växande problem och ses som ett folkhälsoproblem. Äntligen har man tagit ett steg i rätt riktning vad gäller vårdandet av de som är spelberoende. Fler kommuner öppnar upp så att spelmissbrukare kan få hjälp inom den vanliga sjukvården.

162950-dices

Snart kan den som är spelberoende få hjälp inom den vanliga sjukvården, rapporterar svt.se. Bland annat kommer Beroendecentrum i Malmö från och med i höst ta emot spelmissbrukare. Att man arbetar in spelberoendebehandling i klinisk sjukvård är än så länge väldigt ovanligt. Behandlingen kommer till en början att bestå av KBT-baserad behandling, individuellt eller i grupp. Området behöver dock mer forskning och det kommer man även att påbörja i Malmö snart.

Försöker förebygga missbruk

Att de spelberoende kan få hjälp genom den vanliga sjukvården anser många är ett steg i helt rätt riktning. Enligt Folkhälsomyndigheten är nämligen spelberoendet ett folkhälsoproblem och man har försökt motverka skadeverkningar av spelmissbruk sedan 1999. Bland annat har man försökt göra detta genom att begränsa spelmöjligheterna och endast tillåta ett fåtal aktörer på marknaden. När de utländska spelaktörerna tagit sig in i den svenska spelbranschen har man märkt att även de jobbar en del för att förebygga spelmissbruk. Bland annat kan man se på sidor som https://sv.mrmega.com och liknande, att de har en sektion där man kan läsa om att spela ansvarsfullt och begränsa sitt spelande.

Många är spelberoende

Trots de åtgärder som vidtagits är det fortfarande drygt två procent av befolkningen som lider av ett spelberoende. Ytterligare fem procent av befolkningen bedöms ha en risk för att utveckla ett spelproblem eller bli spelberoende. Spelberoendet är mycket vanligare bland män och de som har störst problem är unga män.

”Spelberoende och spelproblem är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor och den grupp som har allra störst problem är manliga ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år där över 9% uppger att det under det senaste året haft problem med sitt spelande.” Läs mer.