Bonusar och checkar som fälls

I Sverige har näringslivet ett självreglerande organ som heter Reklamombudsmannen. Syftet med stiftelsen är att verka för ett etisk och riktig nivå i Sveriges kommersiella marknadsföring. Aktörer som är med är bland andra Sveriges Annonsörer, Tidningsutgivarna och Swedish Marketing Association. RO är med andra ord inte en statlig myndighet, därför är repressalierna kanske inte alltid så stränga som många tror. Så vad händer egentligen när en reklam fälls?

Vi har tidigare skrivit om bonusar och checkar som har kritiserats av RO för att vara vilseledande. Online casinon lockar med gratisspel och stora vinster som kanske inte alls motsvarar verkligheten. Att locka med bonusar är inget fel i sig – men självklart ska det vara korrekt information man som konsument får. Det här är viktigt i sammanhanget för här förstår vi att sambandet mellan en vaken RO sätter en bra och etiskt standard som hjälper konsumenterna att hitta rätt bland alla casinosajter.

Hur ska vi förstå marknadsföringen?

Casinoreklam har börjat utmärka sig för sin negativa medierapportering. Konkurrensen är hög och det är svårt att hitta kanaler som kan marknadsföra casinon. För att förstå varför det förkommer vilseledande reklam menar många att vi måste gå till botten med problemet. En del menar att det handlar just om de begränsade marknadsföringsmöjligheter som online casinon har.

När en reklam fälls av RO får alltså företaget ingen böter. Däremot får de negativ marknadsföring, i och med att RO lägger upp anmälningen och utredningen på sin hemsida. Där kan man detaljerat läsa om vad aktören blivit anmäld för, vad annonsören säger till sitt försvar och om de fälls eller inte. Att det inte utfärdas böter beror just på att RO är självreglerande och alltså inte en statlig myndighet. En fällning från RO är därför mer en fingervisning och hamnar på deras hemsida, vilket kan skada företaget som har blivit fällt. I grova drag fungerar det på följande sätt:

  • Vem som helst kan anmäla reklam
  • RO kan välja att granska reklam på eget initiativ
  • Vänd dig till Konsumentverket om du anser reklam bryta mot marknadsföringsregler